12 november 2015

Tildragelse paa Gaden, som vel ikke burde finde Sted.

Tirsdag den 30. i forrige måned lå et fattigt fruentimmer på trappen uden for nr. 113 i Lille Torvegade på Christianshavn fra kl kvart i ni til halv elleve i et stærkt slag af og til. Som sædvanligt ved sådanne optrin manglede ikke et betydeligt antal tilskuere hvis tummel i forening med den elendiges jammerskrig var meget ubehagelig for beboerne i nærheden. Omkring kl halvti kom efter vægternes foranstaltning en karet som skulle køre den syge bort, men da kusken fik øje på hvem det var, vendte han hurtigt og jagede afsted igen. 

Noget efter foranstaltedes en vogn fra en anden hyrekusk, men denne bar sig ad som den forrige. Endelig kom kl. halv elleve en arbejdsvogn som kørte den syge bort. Bør et menneske i denne tilstand ligge således henved 2 timer på gaden? Kunne eller burde en hyrekusk i sådant tilfælde ikke tvinges til at befordre et menneske uden hensyn til om det er fattigt?

(Politivennen nr. 331. Løverdagen den 4de Maj 1822, s. 5300-5301).

 "Et fattigt fruentimmer lå på trappen uden for nr. 113 i Lille Torvegade på Christianshavn fra kl kvart i ni til halv elleve i et stærkt slag af og til." Indtil 1920erne hed strækningen af Torvegade indtil Christianshavns Torv Lille Torvegade. Højre side med de ulige numre blev nedrevet og gaden udvidet. (Both).