14 december 2015

Langsom Opvartning.

Indsenderen af dette som flere gange dels alene, dels med gode venner samt andre af familien fra landet, har været i hr. Burmeisters restauration for at nyde spisning mod kontant betaling, har måttet finde sig i at en lang dreng med en smudsig serviet, til hvem man i pigens fravær må henvende sig, flere gange har opholdt ham i 1/4 time før endelig nævnte dreng er kommet med det forlangte. Da dette ikke kan være værten hr. B. til fordel, men han derimod vil se sin næring aldeles tabt, når hans gæster af misfornøjelse undlader at besøge hans restauration, ønskede indsenderen at nævnte drengebarn måtte få en irettesættelse og anvisning til bedre opførsel mod gæsterne.

(Politivennen nr. 387. Løverdagen den 31de Mai 1823, s. 6276-6277).