20 januar 2016

Bøn til Eieren af Øen Thaarsinge.

Hr. Udgiver!

Skønt der for kort tid siden er udgivet en beskrivelse over det skønne land Tåsinge, tror indsenderen at det ikke vil være uden interesse for mange at læse en mere nøjagtig beskrivelse over de i det nævnte 300 dådyr og anmoder derfor dette blads udgiver om at indrykke denne i Politivennen.

Disse dyr er en plage for øens beboere. For ikke alene henter de som oftest deres føde i bøndernes kornmarker, men de lægger også deres unger i rugen, og det altid hvor den står allertættest. Deres leje udgør omtrent en 2 til 3 kvadratalen. Og herved bliver naturligvis den rug som står på dette sted, trykket ned og ødelagt. For at gøre skaden endnu større, plejer disse dyr hver gang de kommer til deres unger at flytte disse til et andet sted, så at det ikke er sjældent at man i en rugmark efter 6 skæpper udsæd ved afmejningen finder 30 til 50 sådanne dyrelejer, foruden adskillige småveje på hvilke dyrene ved at gå frem og tilbage har nedtrådt rugen. 

"Disse dyr er en plage for øens beboere. For ikke alene henter de som oftest deres føde i bøndernes kornmarker, men de lægger også deres unger i rugen, og det altid hvor den står allertættest". Her springer de dog ikke rundt i en kornmark eller på Tåsinge, men nord for Veksø. (Eget foto, 2015)

Men ikke alene på markerne gør disse dyr stor skade, også haverne lider meget ved dem. Som bekendt er nemlig beboerne af Tåsinge næsten alle meget dygtige til at opelske frugttræer. De køber unge træer dels fra København, dels fra Holsten, dels opelsker dem selv af kerner. Kort sagt, de gør alt muligt for deres haver. Men hvad fornøjelse har de af det? Det er ikke sjældent at disse dyr på en nat næsten helt ødelægger de bedste frugttræer ved at afgnave og æde knopperne, ja endog for at få disse slår topgrenene ned med deres takker.

Når man overvejer alt dette, mon det da var et urimeligt ønske af Tåsinges beboere at øens ejer ville indeslutte disse 300 dådyr som forårsager så stor skade i en dyrehave. Især da han ejer en meget bekvem have som fører dette navn?

(Politivennen nr. 452. Løverdagen den 28de August 1824, s. 9099-9101)