23 januar 2016

En Gade-Concert.

Indsenderen der kom til byen forleden aften og fik logi hos en af sine venner der bor i Gothersgade, tror at publikum ikke vil finde det så ganske uinteressant hvad for en udenbys er påfaldende og pudsigt at høre, men som af mere vante ører der dagligt hører det, ikke bliver lagt mærke til.

Efter at have rejst på en overmåde varm dag, kom jeg til byen kl. 10 om aftenen og var meget træt, hvilket forårsagede at jeg sov over mig og først blev vækket af min vært kl. halv elleve. Jeg beklagede mig over at jeg havde meget at besørge i byen, så jeg ikke kunne blive færdig den dag fordi det allerede var så højt op ad dagen, hvorfor jeg blev anmodet om at tage mig det mageligt som jeg lod mig behage. Som jeg nu lå og tænkte over mine forretninger jeg skulle udføre her i byen og som var årsagen til min rejse, blev min opmærksomhed henvendt på følgende for en fremmed uhørte og påfaldende koncert:


Rødspætter - spætter - røds - højre sving - kartøfler kartøfler tøf tøf tøf tøf tøfler - holdt, retter eder - pind pind pindebrænde - Urs marsch - så jag ser det er omøjelig at leve lykkelig i hop med dig - venstre sving, lige ud!


"Sandelig, tilsammen taget et umelodisk musikstykke og aldeles forstyrrende for den der skal arbejde med hovedet". (Gadeliv omkring 1840 af P. Klæstrup. Væggen, Københavns Museum.)

Efter flere gange i træk at have hørt dette komiske vrøvl der virkelig bedøvede mine ører, bevægedes jeg ved lyden af den store tromme til at undersøge hvad årsagen var til sådan koncert. Jeg fik da at se at de musici der opførte den, var en tørvebonde med sin udråber som udhylede tørv til salg, vagtparaden der kom ud af eksercerhusets port og hvis officerer kommanderede geledderne til højre og venstre efter hvad vagt de skulle trække op til, endvidere en kælling på en vogn med kartofler der ligeledes lod sin stemme på det mest skingrende høre, en lille halv øllet kælling der sang eller rettere peb en svensk vise og en ditto ditto med levende rødspætter. Sandelig, tilsammen taget et umelodisk musikstykke og aldeles forstyrrende for den der skal arbejde med hovedet.


(Politivennen nr. 454. Løverdagen den 11te September 1824, s. 9131-9133)