23 januar 2016

Uorden i Frederiksborggade.

Kan det være rigtigt at Frederiksborggade næsten er spærret med bøndervogne for det meste hver formiddag når soldaterne eller rekrutterne kommer ind fra deres øvelser, således at disse, nemlig soldaterne, med megen besvær næppe kan komme igennem gaden. Havde dette været tilfældet før i tiden, ville de kommanderende officerer vist selv have fået vognene skaffet af vejen på en eller anden måde. Men da det nu synes som at de militæres beskedenhed går for vidt, efter hvad anmelderen har været øjenvidne til, troede man at politiet som vist ikke kan være uvidende om fornævnte Frederiksborggades spærring, især mandag og torsdag ville have henvendt deres opmærksomhed på det og sørget for fri passage gennem nævnte gade, såvel for de militære som for andre der skal passere samme. 

I andet fald som vel ikke er så aldeles rigtigt, måtte den kommanderende officer selv skaffe gadens midte fri for vogne således at den kommando der hører under ham, kan passere uhindret igennem. Dog var det måske mere rigtigt at sådant blev anmeldt af officeren til stadens højeste respektive kommandant for gennem politiet at se denne vist ikke ubetydelige uorden forebygget. Og man må forundre sig over at sådant ikke allerede for længst er sket. Havde anmelderen af dette været officer, ville han vist ikke have tiet så længe.

(Politivennen nr. 454. Løverdagen den 11te September 1824, s. 9137-9139)