07 januar 2016

Et slemt Tiggeri.

Hele denne vinter har man ved at gå til og fra komedien om aftenen været overhængt af betlende børn af begge køn og af forskellig alder. Man modtages af dem på Kongens Nytorv og forfølges med bønner og velsignelse gennem hele Østergade til Amagertorv, eller til hjørnet af Gothersgade og Store Kongensgade, eller ned af Kanalen til Holmens Bro. Da man ikke kender til at forbuddet mod tiggeri på gaden og i husene skulle være ophævet, kan man ikke begribe hvorledes de kan findes der i sådan mængde. Men sørgeligt er det for tænkeren og menneskene at se disse børn overladt til en levemåde, der unægteligt må have skadelig indflydelse på deres fremtid. Man fremsætter denne annonce med det ønske at vedkommende vil lade undersøge om disse børn holdes til skolegang og ikke vokse op som ukrudt.

(Politivennen nr. 433. Løverdagen den 17de April 1824, s. 7000-7001)

Redacteurens Anmærkning

I Politivennen nr. 840, lørdag den 4. februar 1832, s. 72-74 klages på lignende vis i artiklen "Om det hyppige Tiggeri paa Gader og i Huse." om et stigende tiggeri.