24 januar 2016

Spørgsmaal, angaaende Jagten på Kiøbenhavns Amt.

Søndag den 3. oktober omtrent kl. 10 om formiddagen passerede 3 skytter med hunde over en nytilsået rugmark i Enghaven, som støder op til Valby Marker. Ageren var meget blød da det havde regnet hele natten. Gårdejeren blev fortørnet over at se sin ager mishandlet og sagde i en anstændig tone til skytterne at det ikke var rimeligt således uden nødvendighed at spolere ageren, da vejen gik ved siden af den. En af de 3 personer svarede straks: "Vi er kongens skytter". Men ejeren ytrede tvivl om dette udsagn da han kendte den ene person for at være isenkræmmer i København. Og ingen af de 2 andre, en svensker og en voksen dreng, for at være den kongelige skytte på distriktet. Hvorpå nævnte herrer førte et højt sprog, brugte trusler, og blandt anden tåbelig snak påstod at de var berettigede til at gå ind i gården og skyde hans hund der stod der, en sort pudel. 

Omsider fortsatte de deres gang over marker og hegn, idet de tilbød ejeren at hvis han ville følge med dem, skulle de nok vise ham den kongelige skytte i hvis følge de var. Skønt denne ikke var at øjne, er det dog ikke sandsynligt at nævnte personer den dag virkelig har været i hans følge. For at kende hvorledes man i lignende tilfælde har at forholde sig, ønsker ejeren af sagkyndige folk følgende spørgsmål besvaret:
Hvorvidt kan en distriktsskytte tage følge med sig, og hvorvidt er de i så fald, særskilt eller samlede, berettigede til på privat mands ejendom at tumle sig til skade for hans flid og erhverv?

(Politivennen nr. 458. Løverdagen den 9de October 1824, s. 9191-9192)

"3 skytter passerede med hunde over en nytilsået rugmark i Enghaven, som støder op til Valby Marker." Udsigt fra Rosenåen 1788 mod Frederiksberg Slot. Rosenåen fulgte nuværende Abel Katrinesgade. Husene er Vesterbro, bag dem Kongens Enghave. (Før og nu 1919)


(Politivennen nr. 457. Løverdagen den 2den October 1824, s. 9173-9188 mangler)