06 februar 2016

Bøn om Fred for tre urolige personer ved Frederiksholms Canal.

Ved at passere forbi Prinsens Palæ ved Frederiksholms Kanal lørdag aften klokken halv tolv, blev jeg, min kone og hendes søster på det skammeligste udskældt af tre personer som stod i porten. Og da jeg ville forsvare mig og min familie, blev jeg truet med prygl. Jeg kaldte da på vægteren. Men der kom ingen vægter, og de omtalte personer råbte: Her er ingen vægter, men vil I have prygl, kan i få det? 

Da vi gik samme vej tilbage fra apoteket på Gammeltorv, hvor vi havde hentet medicin til en syg og nærmede os porten, stod samme 3 personer der endnu og slog en høj latter op, dog uden at tiltale os videre, og en vægter stod lige over for dem. Da det ikke er første gang at noget sådant er udøvet sammesteds, så formoder man at disse personer hører til palæets tjenestepersonale. Man har derfor med denne bekendtgørelse til hensigt at gøre disses herskaber opmærksomme på deres tjeneres usømmelige opførsel som de vist ikke vil billige, og tillige give vægteren et vink om at påse at rolige og fredelige folk kan passere hans post utiltalte.

(Politivennen nr. 489. Løverdagen den 14de Mai 1825, s. 9684-9685)

"Da vi gik samme vej tilbage fra apoteket på Gammeltorv og nærmede os porten, stod samme 3 personer der endnu og slog en høj latter op, dog uden at tiltale os videre, og en vægter stod lige over for dem". (Vejen fra Gammeltorv til Prinsens Palæ - i dag Nationalmuseet - ad Rådhusstræde. Eget foto, 2015)

Redacteurens Anmærkning.

Prinsens Palæ opført 1743-46 på Frederiksholms Kanal 12 blev brugt som "købmandsgård, kongeslot, bolig for kronprinsen og den kongelige familie ... atelierer, retssale og lærde selskaber". Siden 1850'erne har det huset Nationalmuseet der dengang hed Oldnordisk Museum og holdt i 1825 tilTrinitatis Kirkes loft. 1832 flyttede samlingen til Christiansborg.