06 februar 2016

Væmmeligt Syn i Magstræde

Da anmelderen næsten hver dag må gå gennem Magstræde, har han haft lejlighed til at bemærke at der næsten altid uden for huset nr. 27 er ophængt forskellige klædningsstykker til tørre, hvoraf de fleste er af den beskaffenhed at de frembyder et højst væmmeligt syn. Da man desuden ikke på det smalle fortov kan passere forbi dem uden at komme i temmelig nær berøring med dem, ønskede anmelderen at denne uskik om muligt kunne blive fjernet.

(Politivennen nr. 489. Løverdagen den 14de Mai 1825, s. 9686-9687)

"Uden for huset nr. 27 er ophængt forskellige klædningsstykker til tørre". (Magstræde 27, nu Magstræde 17, er det første røde murstenshus på højre side af vejen. Endnu i dag er strædet meget smalt. Eget foto, 2015)

Redacteurens Anmærkning

Magstræde 27 hedder siden 1859 Magstræde 17/Nybrogade 30. Det er et meget gammelt hus fra 1650.