02 februar 2016

Forsømmelse af en Graver eller Klokker

Tirsdag den 5. lod anmelderens 2 døtre sig tegne til skriftemål og kommunion om fredagen for Frue Menighed i Trinitatis Kirke. De indfandt sig i god tid i kirken. Men da de ville gå op til skriftestolen med de øvrige der var i kirken, blev de stoppet af en graver som sagde at de måtte vente til de blev kaldt op. Dette skete imidlertid slet ikke, og de måtte altså forlade kirken uden at hensigten med deres komme der var opnået. Anmelderen bekendtgør dette for at vedkommende kan få underretning derom og sørge for at sådan forsømmelse eller forglemmelse ikke sker oftere.

J. Nielsen.

(Politivennen nr. 485. Løverdagen den 16de April 1825, s. 9612-9613) 

"Anmelderens 2 døtre havde tegne sig til skriftemål og kommunion om fredagen for Frue Menighed i Trinitatis Kirke." (Alteret i Trinitatis Kirke, 2015. Eget foto).