18 februar 2016

Slem Morgenstøi i Vognmagergade.

Gennem Deres især for København så almennyttige blad advarer man næppe mod en eller anden uorden før vedkommende autoritet er ligeså redebon som velvillig til øjeblikkelig at afhjælpe den påankede fejl.

Med hensyn til det vover jeg med disse linjer offentligt at gentage hvad så mange beboere i Vognmagergade i lang tid stiltiende har ytret at der må blive sat en grænse for en i samme gade boende naglesmedemester der allerede kl. halv tre om morgenen, undertiden før, foruroliger sine naboer ved sin støjende profession, således at han i det mindste først begyndte med sit arbejde på den tid der er særegen for enhver profession, nemlig klokken 5, da aldrende og dertil tillige svage mennesker for hans skyld ikke formår at lukke et øje i den tidlige morgenstund.


"Mange beboere i Vognmagergade har i lang tid stiltiende ytret at der må blive sat en grænse for en i samme gade boende naglesmedemester". (Foto af Vognmagergade ca. 80 år senere, i 1905. Kreditering: Københavns Museum.)

Hvor meget må ikke beboerne i nærheden beklage sig over at stedet ikke vedblev med at være hvad det var før, nemlig brændevinssted, i stedet for hvad det nu er indrettet til. For godt nok led man undertiden af den nedslående røg, men den var dog langtfra ikke så ubehagelige og gennemtrængende for næsen som den røg der dagligt nu finder sted.


(Politivennen nr. 502. Løverdagen den 13de August 1825, s. 9927-9929)