20 februar 2016

Spørgsmaal og Ønske paa Frederiks Hospital.

Er det med den høje direktions vidende og vilje at flere af opvartningskonerne på ovennævnt hospital har deres børn hos sig? I modsat fald forventes at denne uskik bliver afskaffet, da den i flere henseender er forbundet med uro og ulejlighed for patienterne. På Almindeligt Hospital har man for længst draget omsorg for at patienterne ikke generes i så henseende.

(Politivennen nr. 505. Løverdagen den 3die September 1825, s. 9981-9982)