15 marts 2016

Bagvendt Anbringelse af Lygtepælene udenfor Christiansborg Slot

Blandt de nødvendige interimistiske foranstaltninger der i den seneste tid er truffet, findes næppe nogen der i så høj grad fortjener at blive misbilliget som anbringelsen af lygtepælene udenfor Christiansborg Slots færdige facade.

Anmelderen skal ikke indlade sig på at anke over at nævnte vist nok kun er interimistisk anbragte lygtepæle der er hensat udenfor et kongeligt slot uden at være tilhøvlet eller malet. Det frembyder allerede et yderst påfaldende og højst smagløst skue, men han vil kun henlede de ansvarliges opmærksomhed på følgende langt vigtigere og mere påfaldende omstændigheder:

  1. Synes anbringeren ikke at have taget noget hensyn til at vi her i staden ofte er udsat såvel for regnvejr om solskin idet pælene er anbragt ganske tæt ved fortorvsfliserne så at det er umuligt at befærde disse med paraply eller parasol.
  2. Er det på alle pælene fastgjort tværtræ anbragt så lavt at personer endog af middelhøjde absolut må støde an mod disse og derved få deres hatte eller andet hovedtøj ødelagt.

Med hensyn til denne ikke just ubetydelige omstændighed bør imidlertid bemærkes hvad anmelderen også selv tror at have fundet ud af, at et vist og klogt besparelseshensyn muligvis har foranlediget disse tværtræers anbringelse på et for fodgængerne så ulejligende sted. Han har nemlig lagt mærke til at vægterens stige netop har en sådan længde at dens øverste ende kan hvile på nævnte tværtræer. Og han finder det derfor ikke urimeligt at man for ikke at anskaffe en ny stige har indrettet pælene og de på samme anbragte tværpinde efter den gamle man var i besiddelse, for således at undgå en formentlig betydelig omkostning.

"Anmelderen skal ikke indlade sig på at anke over at de interimistisk anbragte lygtepæle er hensat udenfor et kongeligt slot uden at være tilhøvlet eller malet" (En formentlig stærkt idylliseret udsigt fra Gammel Strand mod Christiansborg. Heinrich Hansen, 1868. Statens Museum for Kunst).


  • 3. Synes det mere passende at nævnte lygtepæle i stedet for som nu at stå udenfor fortorvsfliserne var blevet anbragt så langt inde på fortorvet at de kunne afgive fornøden belysning for samme, hvilket nu er helt umuligt, og at 2 til 3 personer uden at støde an på dem, kunne passere fortorvet således at en af disse kunne vandre på fliserne.


Disse anmelderens individuelle anskuelser som han dog åbenhjertig må tilstå han deler med en stor del af almenheden, har han ikke villet undlade at fremsætte offentligt i det håb at de herrer ansvarlige med al redebonhed vil bortrydde enhver for fodgængeren anstødelig hindring.

Til slut vil han ikke lade ubemærket at man på den modsatte side af slotspladsen er gået ud fra et modsat princip, idet man der har anbragt lygtepælene så tæt indenfor fortorvsfliserne at det kun er muligt for en person at befærde disse.

(Politivennen nr. 554. Løverdagen den 12te August 1826, s. 511-514)