15 marts 2016

Forslag til Administrationen for Badeanstalten ved Rysensteen.

Hvad der af høje ansvarlige allerede er foranstaltet til at gøre denne indretning så gavnlig og behagelig som muligt for dem der frekventerer den, overbeviser om at nedenstående forslag vil blive bemærket af administrationen såfremt det ikke findes aldeles ubegrundet, ligesom man også kan være forvisset om at samme vil virke til ønskets opfyldelse.

Det er uden for al tvivl at badeanstalten vil blive søgt ikke alene af stadens indbyggere som bor indenfor voldene, men også af dem som opholder sig udenfor samme. Men hvor tungt er dette at de fleste af de sidste må blive afskrækket derfra af frygt for det stykke vej der løber fra Vesterbro til tømmerpladsen. For efter at man har passeret de behagelige skyggefylde alleer der i de seneste år ellers er plantet om staden, kommer man omsider til nys omtalte stykke vej til tømmerpladsen hvor ikke et træ, ikke engang en busk tjener de passerende til kølende skygge og hvor de altså udsættes for den brændende solhede der absolut må bevirke en transpiration som gør det umuligt for de badsøgende at nyde det.

For ikke at tale om at dette vejstykke efter stærkt regnvejr er om ikke inpassabel så dog meget mådeligt for fodgængerne, og især om vinteren er det næsten ufremkommeligt, hvorom man overbevistes forrige år ved at se fodgængerne betjene sig af grøftevolden til fodsti.

Det ville derfor uden tvivl være til fordel for badeanstalten og dem der ville og må søge den om dette lille stykke vej som de øvrige om staden værende veje blev forsynet med en ordentlig fodsti og beplantet med træer.

Enhver ville da taknemmeligt påskønne de høje vedkommendes opmærksomhed og disses iver for at virke til det gavnlige og behagelige for stadens og dens omegns beboere.

(Politivennen nr. 554. Løverdagen den 12te August 1826, s. 514-516)

Rysensteen Badeanstalt. Maleri formodentlig fra 1830'erne. I forgrunden badehusene og de separate afdelinger for mænd og kvinder. Se Redacteurens Anmærkning herunder. I baggrunden til højre Vor Frue Kirkes tårn og til venstre for det vist nok Sankt Petri kirkes tårn. Kreditering: Københavns Museum.

Redacteurens Anmærkning

Der klages også over vejen fra Vesterbro i Politivennen nr. 701, lørdag den 6. juni 1829, s. 379-380: "Bøn angaaende Lukningen af Barrieren ved Tømmerpladsen". Og over at badegæsterne tvinges gennem Vesterport.

Om en søbadeanstalt i Helsingør handler artiklerne "Et Par Ord til nærmere Underretning angaaende Badeanstalten i Helsingør." i Politivennen nr. 972, lørdag den 16. august 1834, s. 573-679), "Til Bestyrelsen af Helsingørs Søbadeanstalt." Politivennen nr. 973, lørdag den 23. august 1834, s.588-590