14 marts 2016

Indstændig Anmodning til Kjøbenhavns Politie

Huset nr. 235 i Store Kongensgade, den såkaldte grønne Støvle er som bekendt nok propfuldt af glædespiger og jævnligt en skueplads for natlige rædselsscener som skælden, støjen, hvinen, skrigen og slagsmål, dels blandt de nævnte kvinder, dels også blandt dem og de personer de om aftenen og natten kaprer på gaden.

Natten mellem den 25. og 26 i forrige måned kendte disse deres optrin ingen grænser. Forskellige slagsmål der ledsagedes af en frygtelig hvinen og skrigen og som afvekslede med en lige så frygtelig skælden og banden, gjorde det umuligt for naboer og genboer at nyde den så nødvendige natlige hvile. Anmelderen såvel som alle beboerne i det ene af nabohusene turde end ikke lægge sig til hvile, skønt spektaklet henimod morgenstunden efter en foregående arrestation af Holmens vagt var standset, da de flere gange havde set det menneskeudskud der bor på stedet, løbe med tændte lys frem og tilbage over gården og havde således grundt til at frygte endnu værre følger end de allerede omtalte.

Årsagen til at disse optrin er så hyppige i dette bordel ligger nok nærmest deri at der ingen vært er tilstede. For ejerinden, en vis frøken, bor ikke i huset, og den af hende konstituerede vicevært har en så svag legemskonstitution at hans udvortes i det mindste ikke skal kunne skræmme nogen.

Man tør holde sig forvisset om at stadens årvågne politi vil drage omsorg for at sådanne rædselsscener forebygges for fremtiden.

(Politivennen nr. 553. Løverdagen den 5te August 1826, s. 509-510)

Redacteurens Anmærkning

I dag har Store Kongensgade 235 nummeret 42, opført 1758. Så huset findes altså stadigvæk. I "Breve fra danske Skuespillere og Skuespillerinder, bd. 1", 1911 udgivet af Robert Neiiendam, s. 252 omtales den grønne Støvle som beliggende i Lille Kongensgade. Det passer imidlertid ikke med matrikelnummeret.