20 marts 2016

Bøn om en hurtig bortskaffelse af Snavset paa Amagerfælled, samt de der rodende Svin.

Hr. Udgiver!

Tidligere har De i Deres agtede og almennyttige Politivennen forbarmet Dem over de stakkels Christianshavns indbyggere, idet De har påtalt den uhumskhed som omgiver disse og som især finder sted på hele Amagerbro mv. I hele denne sommer var det end ikke muligt at stikke næsen udenfor porten uden at blive forpestet af stank. Det var derfor at ønske om sundhedspolitiet eller måske stadens politi ville være lige så virksomt udenfor Amagerport som udenfor de andre af stadens porte, hvor man ved mange lejligheder er overbevist om at grove synder ikke tåles eller ses gennem fingre med. For beboerne på Amagerbro huer sandelig lige så lidt sygdom og ufred som beboerne på andre steder. 


De militære som har våbenøvelser på Amager, må dagligt marchere mellem 2 renovationsdynger så snart de kommer uden for Amagerports barriere og skal ind på fælleden. Hele dagen igennem aflæsses der gaderenovation som flyver omkring og fylder ethvert øje som skal passere broen så at man ser folk som blindebukke løbe mellem disse skarndynger med tørklæder for næse og mund indtil de har passeret disse. I denne hede sommer er det ofte sket at folk er blevet så betaget af stank at de har måttet lade sig ledes til nærmeste sted for at blive forfrisket eller få hjælp.

For den fordel disse oplagssteders ejer har af samme bør han ufejlbarlig i det mindste være forpligtet til at indrette disse oplagssteder så nær sig selv om muligt for i det hele selv at kunne profitere også af det han nu søger at undgå og som meldt alene vil påføre sine medmennesker. I dette tilfælde ville hans skarnmagasiner komme så langt fra vejen at passagererne ikke blev angrebet af den stank beholdningsmagasinet yder og som endvidere forøges derved at henved 50 stykker svin uophørligt roder i nævnte skarndynger, hvorved man da aldrig har mangel på en frisk og desto mere kraftig stank.


(Politivennen nr. 560. Løverdagen den 23de September 1826, s. 634-636)

 "De militære som har våbenøvelser på Amager, må dagligt marchere mellem 2 renovationsdynger." (Borgerligt artilleri på øvelse på Amager Fælled. P. Klæstrup.)

Redacteurens Anmærkning

Der hentydes i indledningen af artiklen nok til et andet indslag, en veklage over forholdene på Christianshavn og Amager. I de kommende år fremkommer flere variationer over dette tema, herom de kommende endnu ikke publicerede årgange.