16 marts 2016

Venskabelig Anmodning til Vedkommende.

Det er nu omtrent 5 fjerdingår siden man fra min stue i min bopæl borttog to sølvbeslagne merskumspibehoveder med rør som tilhørte mig. Hidtil har jeg ikke villet berøve den mig velbekendte person brugen af nævnte piber, især da jeg har været forsynet med et ikke ubetydeligt antal. Men da en del af disse nu på grund af tid og ælde er blevet ubrugelige og eftersom enhver dog vistnok vil billige at man med hensyn til tilbageleveringen gør mig tiden vel lang, så tillader jeg mig herved i al venskabelighed at anmode vedkommende om at tilbagelevere de nævnte piber.


"En del af disse nu på grund af tid og ælde er blevet ubrugelige" (Pibe fra Politivennens tid. Nationalmuseet. Eget foto, 2015).

For imidlertid at overtyde enhver om at kun en øjeblikkelig mangel på piber har foranlediget dette avertissement, erklærer sig herved at jeg er vel tilfreds når man blot vil have den godhed at tilbageleverede den ene pibe. Og må jeg dertil tilføje at jeg som tak skal betale enhver mulig udgift pibernes nuværende besidder måtte have haft som fx med at sætte hovederne i voks eller ved at lade beslaget reparere.

Frederiksberg den 10. august 1826
Lars Mathiesen

(Politivennen nr. 554. Løverdagen den 12te August 1826, s. 517-518)


Redakteurens Anmærkning

Lars Mathiesens specielle ironiske stil over for langfingrede gæster er en gang før blevet nævnt i Politivennen 6. april 1822. Her er også i anmærkningen lidt om Lars Mathiesen.