03 maj 2016

Anmodning til Restaurateuren paa Søbadeanstalten ved Rysensteens Bastion

Indsenderen af disse linjer så sig for nogle dage siden for sin sundheds skyld nødsaget til at benytte sig af de varme bade i ovennævnte ypperlige badeanstalt. Efter at have brugt badet ville indsenderen vederkvæge sig med et glas vin på den restauration der hører til indretningen, og forlangte af den årsag et glas gammel fransk vin da han var af den mening at denne artikel måtte være at få i restaurationen, eftersom den fandtes på den opslåede priskurant. Efter at have erfaret det modsatte, forlangte indsenderen et glas Margaux, hvilket han godt nok fik, men ikke kunne nyde da vinen var ganske fordærvet og skimlet. 

Idet indsenderen til slut bemærker at han nogle dage senere på samme restauration ikke kunne få en kop chokolade, uagtet også denne artikel fandtes på priskuranten, anmoder han på egne og mange andre badegæsters vegne nævnte restauratør om for eftertiden at forsyne sit udsalg med alle de sager som man efter den ophængte liste kan forvente at forefinde. Samt at sørge for at enhver artikel må være af den beskaffenhed at den kan nydes uden modbydelighed og uden skade for sundheden.

(Politivennen nr. 644, Løverdagen den 3die Maj 1828, s.279-280).

"Indsenderen af disse linjer så sig for nogle dage siden for sin sundheds skyld nødsaget til at benytte sig af de varme bade i Rysensteen Badeanstalt." (Maleri formodentlig fra 1830'erne. Kreditering: Københavns Museum.)