12 maj 2016

Besværlig Stank ved Blaagaard.

Ved at passere den vej som nu anlægges fra Nørrebro forbi Blågårds Have over Blågårds førhen tilhørende jorde indtil Ladegårdsvejen, møder man en væmmelig, gennemtrængende, utålelig stank der kommer fra en svinegård hvis bygninger er opført tæt ved nævnte vej og hvorfra svineurinen gennem små render ledes ned i en grøft som er gravet ved siden af samme vej og synes at være omtrent 1½ alen dyb. 

Da denne svineurin på grund af grøftens lave beliggenhed ikke kan få nødvendigt afløb, må den blive stående i grøften indtil den kan synke ned i jorden. Og man forbavses ved at høre rygtet sige at det antal af omtrent 50 stykker svin som nu holdes i førnævnte svinegård, efter ejerens bestemmelse skal kompletteres til 200 stykker. Man frygter at denne svineurin når den varme sommertid kommer, vist vil blive langt farligere stinkende end den er nu for de mangfoldige mennesker som er nødsaget til  dagligt at benytte berørte sti og arbejde i dens nærhed, samt for de utallige som gerne passerer den. Så derfor ængstes man også ved forestillingen om at anførte urin ved at synke ned i jorden muligt træffer på adskillige sandrevler, hvorigennem den kan ledes til Peblingesøen og forpeste dens vand for Københavns indbyggere. 

Rimeligvis ønskes det derfor at ejeren af oven nævnte svinegård som skal være hr. drejermester Ulrichsen, vil vise så megen agt for menneskehed at han ufortøvet fjerner sit anlagte svineri og nærer derhos det håb at høje vedkommende vil sørge for dette rimelige ønskes hastige opfyldelse.

(Politivennen nr. 650Løverdagen den 14de Juni 1828, s. 388-389)


Redacteurens Anmærkning

En lignende klage stårPolitivennen nr. 655Løverdagen den 19de Juli 1828, s. 467-69: "Anmodning til Herr Dreiermester Ulrichsen om Bortskaffelsen af de, paa hans Parcel af Blaagaards Jorder, for circa 50 Stykker Sviin med Grisse anlagte, Svinestier og derved henkastede Møddinger."