08 august 2016

Et Par Ord om Skovballer.

Blandt de råd det Kongelige Sundheds-kollegium i denne sommer har givet for så vidt muligt at svække smittens indvirkning af den frygtelige kolera og afværge sygdom er dette: "at vogte sig for forkølelse, dels ved ikke at udsætte sig for pludselig vekslen af varme og kulde, dels ved en passende klædedragt og især ved at bruge uldne klæder nærmest kroppen, hvorved mild hududdunstning befordres" et af de første og vigtigste. Se dette kollegiums anvisning fra 11. juni 1831!

Indsenderen af disse linjer tillader sig nu at spørge vedkommende over- og underopsynsmænd: Hvorledes stemmer dette råd med de offentlige skovballer om natten som holdes næsten hver anden søndag på Falster og formentlig flere steder i riget?

Jeg tror vist at disse skovballer til enhver tid er højst skadelige såvel for sundheden som for sædeligheden. Og jeg har derfor ofte og i mange år i mit stille sind forundret mig over vore politimyndigheders og offentlige opdrageres ligegyldighed og tavshed i denne henseende.
Mange ynglinge og piger tabte ved disse natlige forlystelser i skovene både sundhed og uskyld. Man siger ikke: "Det står jo enhver fader, moder og foresat frit for at nægte sit barn og undergivne denne fornøjelse." For det er ikke så let en sag som man tror at holde styr på ungdommen. Den offentlige autoritet bør her kraftigt komme den private til hjælp ved ligefrem at forbyde disse skovballer og derved afholde fristelsen.

Men til ingen tid kunne disse natlige forlystelser være eller blive mere ødelæggende end i den nærværende, da luften især om aftenen og natten er fuld af usunde dunster. Jeg er ikke blandt dem der misunder ungdommen sine glæder. Jeg vil kun at disse som alt andet skal holdes inden for de grænser som religion og fornuft foreskriver. Er vinteren ikke lang nok til dans og baller i vores offentlige og private huse, og skal man i denne forlystelsessyge tidsalder absolut danse gennem alle årets dage, nuvel - så ender man dog forlystelsen i skoven med dagen og fortsætter den ved dans i stædernes balhuse! I stæderne kan man dog klæde sig om før man sætter sig på vognen til det ofte langt fra liggende hjem eller overnatte hos venner og bekendte.

Det danske kancelli har for nyligt befalet at de offentlige svømmeøvelser på landet for i sommer skal ophøre "fordi" - som der står - "disse medfører anstrengelse og sved," og at blot badning med forsigtighed må finde sted og mens dette kollegium udsteder sådant bud til sundhedens vedligeholdelse, tillader man trindt om i landet offentlige baller i skovene om natten til sundhedens nedbrydelse"

Hvem som har øre at høre med, han hører

(Politivennen nr. 816, Løverdagen den 20de August 1831, s. 581-584)