03 august 2016

Varsko i Ostedkro.

På en rejse til Skælskør tog anmelderen for nogen tid siden ind i Osted Kro der ligger mellem Roskilde og Ringsted. Træt af rejsen forlangte han et værelse, hvilket kælderpigen anviste ham i nærheden af skænkestuen. Da han tidligt om morgenen før det endnu var lyst stod op og klædte sig på og var kommet ind i krostuen for at forlange en kop tevand, blev han opmærksom på at nogle tilstedeværende betragtede ham med forundring. Og han blev da endelig opmærksom på at der om natten var afskåret et omtrent ½ alen stort stykke af hans frakke, lige fra hoften nedefter. På hans spørgsmål til kælderpigen hvem der havde været i hans værelse om natten, vidste hun ikke at svare, og han måtte da således beskåret fortsætte sin rejse. Til advarsel for andre tror han at burde bekendtgøre dette, samt at give det råd at rejsende ikke begiver sig til ro om natten i nævnte kro uden at låse døren for deres værelse.

(Politivennen nr. 796, Løverdagen den 2den April 1831, s. 240-241)