05 september 2016

Ønskelig Oplysning om en Post i Kjøbenhavns Fattigvæsens Regnskab.

Indsenderen heraf har ofte undret sig over den betydelig sum som i dette regnskab årligt anføres for kontorsager, brevporto etc. under det almindelige fattigvæsen. Da nemlig lønninger til kontorbetjente og bude såvel som brændsels- og belysningsudgifter beregnes særskilt, og Fattigvæsenet næppe har nogen udbredt udenlandsk og kostbar korrespondence, så er det noget påfaldende at fx i året 1831 er for det almindelige Fattigvæsen medgået 1.629 rigsbankdaler, 64 skilling blot til skrivematerialer, protokoller, trykte skemaer og deslige, samt brevporto, mens de samme udgifter for  Almindeligt Hospital - hvor bogføringen og deslige ikke kan være ganske ringe - kun beløb sig til 175 rigsbankdaler, 22 skilling. Der må af den grund sikker under den rubrik indflyde en del andre udgifter, som gør summen så stor, og hvorom man kunne ønske at de ansvarlige ville meddele nogen nærmere oplysning.

Politivennen nr. 906, Løverdagen, den 11te Maii, 1833. Side 329-330.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar