09 oktober 2016

Virksom Paatale i Politievennen.

For omtrent 2 år siden blev i dette blad ført anke over det tiltagende antal naturlige ægteskaber i Helsingør som havde en mislig indvirkning på moralen og fattigforsørgelsen. De oplysninger som gennem politiet blev forlagt dengang af Frederiksborg amtmandskab, viste at disse forbindelser ikke var færre end 49 i antallet. At de vedkommende fandt det offentliges opmærksomhed henvendt på denne genstand, foranledigede i forbindelse med politiets private forestillinger en del til at fjerne sig fra hinanden, flere til at indgå lovligt ægteskab. Og ved i det hele taget at behandle denne sag med alvor og sindighed bragte man det så vidt at da efter foregående lovbefalet tilhold justitiel tiltale medio november forrige år blev dekreteret mod de overhørige, gik denne kun ud over 6 par. Af de tiltalte er en mandsperson blevet dømt ved militær værneting, og de andre har nu ifølge Højesterets dom af 20. maj udstået fængselsstraf på vand og brød, respektive fra 10 til 3 dage efter deres større eller mindre strafskyld.

Idet man således må anse et om sig gribende onde i Helsingør for tiden næsten aldeles hævet, tillader man sig til slut det ønske at såvel den gejstlige som verdslige øvrighed vil i fremtiden have et vågent øje med at sådanne ægteskabelige forbindelser ikke bliver langvarige, men straks modarbejdes. Senere påtale bliver let af meget beklagelig indvirkning på uskyldiges stilling. 


(Politivennen nr. 1023, Løverdagen den 8de August 1835, s. 521-522).

Redacteurens Anmærkning

Indtil 1685 var forhold mellem mand og kvinde en verdslig aftale og havde intet med kirken at gøre. I starten af 1800-tallet kan man forestille sig at dele af befolkningen videreførte de gamle traditioner som nu var blevet ulovliggjort. Ikke alene kunne man som ovennævnte antyder, risikere bøder og fængselsstraf, børnene blev også erklæret for uægte.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar