19 november 2016

Confirmations Søndag.

Konfirmationen som dog burde være en af de mest højtidelige handlinger i kirken, er vist få steder så uhøjtidelig som i Købehavns kirker. De fleste af læserne har vist erfaret hvilken støj og spektakel der hersker under handlingen. Man ser unge lapse og nysgerrige damer strømme ud og ind af kirken i hobetal, overhovedet ikke for at høre, men blot for at se på konfirmanderne. Det er ikke muligt at høre et eneste ord af hvad præsten siger. Indsenderen tvivler meget på om selv konfirmanderne kan høre nogen, da der er støj og spektakel overalt i kirken, både foroven og forneden. Det var i sandhed ønskeligt om kirkedøren blev lukket under handlingen. De som da ikke havde tålmodighed til at blive, og som kommer blot for at kaste et flygtigt blik på konfirmanderne, blev da nok væk.

(Politivennen nr. 1165, Løverdagen, den 28de April 1838. Side 276-277)


Redacteurens Anmærkning

Det var ikke det eneste sted der var problemer. I Kjøbenhavnsposten den 8. april 1834 kunne man læse følgende beretning:
I en Skrivelse fra det Holsteenske, indført i "Hb. woch. gemeinn. Nacht.", af 4de ds., gjentages den allerede oftere tilforn offentlig førte Klage over, at Confirmations-Handlingen mange Steder i Hertugdømmerne enten ikke feires med tilbørlig Værdighed eller paa en mindre hensigtsmæssige Maade. Ref. fortæller hvorlunde han i f. A. et Sted har været Vidne til saadanne Omstændigheder derved, at han, greben af den største Uvilie, forlod Kirken. "Under den hele Handling", siger han "bleve Dørene revne op og slagne i; man gik ud og ind, snart enkeltviis, snart i Klynger, hvorhos der ikke savnedes Trængsel og lydelig Ordstrid; her skjændtes man om Pladserne, der søgte man at trænge ind eller krybe over i Stolene; saa hørte man et Barn skrige og Moderen søgte høirøstet at tysse paa det; kort under den hele Handling herskede en saa forstyrrende og vedholdende Støi, at man ti Skridt fra Alteret ikkun kunde høre enkelte Ord af hvad Præsten sagde. Især gik det livligt til i Nærheden af Alteret, hvor de Nysgjerrige især trængte sig hen; man puffede og stødte hinanden etc., og det var kjendeligt, at Confirmandernes Opmærksomhed mere var henvendt paa disse Scener end paa Præstens Tale." Han dadler dernæst ogsaa at flere Præster mene at give Gudstjenesten paa Confirmationsdagene fortrinlig Vigtighed, ved at trække den saa langt ud, at den varer over 3 til 4 Timer, istedetfor at den, efter hans Formening, aldrig burde overskride et Tidsrum af to timer.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar