03 december 2016

Anmeldelse til Bestyreren af Vaisenhusapotheket.

Søndag den 10. i denne måned lod indsenderen 6 igler købe på oven nævnte apotek, hvorfor blev betalt 4 mark 8 skilling. Ved anbringelsen af disse igler viste de sig meget bidske på nær en der opfyldte sin pligt. De øvrige blev sendt tilbage med anmodning om at få dem ombyttet med bedre. Men man fik til svar formodentligt af et subjekt at iglerne var gode og bed nok når stedet de skulle anbringes blev vel vasket. Skønt den person som anbragte iglerne var vant til denne forretning og allerede havde iagttaget dette, blev forsøget gentaget, men med samme følge, for ingen af iglerne ville bide. To af dem var vel at undskylde da de var døde undervejs. De 4 mark 8 skilling var således kastet ud uden nytte. For mange en ubetydelig sum, men i sandhed trykkende nok for en fattig familie at udrede. Man lod derpå hente 4 igler hos hr. apoteker Tychsen som alle straks udførte deres forretning til største tilfredshed.

Da Vaisenhusapoteket har ry for at kunne levere de bedste og mest friske varer, på grund af dets store omsætning, lader mange endog dem som bor langt fra, deres medicin hente der. Det kan derfor vist næppe være apotekets ejer ligegyldigt om sådan forseelse eller ligegyldighed som formodentlig hidrører fra et subjekt som er ansat ved apoteket, oftere skulle gentage sig., hvorfor man herved har villet gøre opmærksom på det. 


(Politivennen nr. 1211, Løverdagen, den 16de Marts 1839. Side 174-176)

"Man lod derpå hente 4 igler hos hr. apoteker Tychsen som alle straks udførte deres forretning til største tilfredshed." (Det røde hus yderst til venstre er Gothersgade 37 hvor apoteker Tychsen holdt til. Nr. 35 er uden for billedet. Eget foto, 2016)

Redacteurens Anmærkning

Vaisenhusapotek på Politivennens tid og indtil 2003 på hjørnet af Købmagergade og Kronprinsensgade. Apoteker og assessor pharmaciæ i Sundhedskollegiet J. L.Tychsen boede ifølge Krak 1839 i Gothergade 336. Dette hus var i 1806 ejet af apoteker Nikolaj Tychsen. I 1836 blev det delt: 336 A (opført 1836-37 af apoteker Nicolai Tychsen) hed fra 1859 Gothersgade 37. 336 B (opført 1800-01 for apoteker Nicolai Tychsen) hed fra 1859 Gothersgade 35. Begge huse findes stadig.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar