10 december 2016

Til Sundhedspolitiet.

Den ifølge sin farve såkaldte "Blå Vogn" hvori der almindeligvis føres aldeles fattige afdøde til det sidste hvilested, udbreder ikke sjældent ved sin passage gennem gaderne en forpestende stank, der ganske opfylder værelserne i de nærliggende bygninger når man ikke er så heldig at blive opmærksom på den i en sådan afstand at man har tid til at befri sig for den værste del af den ved at lukke vinduerne. En stank så væmmelig at den natterenovationsvognene udbreder i sammenligning er for intet at regne, og så vedhængende at man ikke kan passere vognen endog når den vender tilbage og har udtømt sit indhold uden at lugteorganerne afficeres på det mest ømtfindtlige. 

Man vil også have bemærket at de sager der er indeholdt i denne vogn, er i en så opløst tilstand at flydende dele deraf jævnligt baner sig vej gennem vognens sammenføjninger. Og hvad virkning et sådant fluidum må have på luften i vores gader, behøver ingen omtale.

Hvorfra disse i høj grad forrådnede menneskelige levninger kommer, ved man egentlig ikke. Men det er utroligt at man i vores vist med føje roste hospitaler skulle gemme ligene så længe at de i det mindste for en del befinder sig i en sådan tilstand. Tanken falder da nærmest på vores anatomisale som man dog heller ikke kan tro at være i vores oplyste tider oplagssteder for sådanne sager. Den sidste af indsenderen bemærkede transport af denne art passerede Nørrevold sidste lørdag klokken halv otte om morgenen og for rette vedkommende må det formentlig være en let sag at finde ud af hvorfra den har haft sit udgangssted.


Af Sundhedspolitiet udbeder man sig vedbørlig opmærksomhed for denne sag, såvel med hensyn til de steder hvorfra denne transport sker, som til transporten selv. Den strenge økonomi der måske kunne tilråde opsættelse indtil man får fuldt læs, er i sandhed her ilde anvendt, og i alle tilfælde burde udførelsen af sådanne sager indskrænkes til tiden for natterenovationsudførslen og ikke finde sted på en tid af dagen da de fleste stadens beboere er i fuld virksomhed.


(Politivennen nr. 1230, Løverdagen, den 27e Juli 1839. Side 466-468

Ingen kommentarer:

Send en kommentar