18 maj 2015

Spørgsmaal om Skarnaffalds Udsættelse i Forstuer

(Indsendt)

En beboer af en stueetage spørger om det ikke strider mod politiforordningerne at et hus' beboere sætter en række af fulde skarnfjerdinger på stentrappen til gadedøren. Foruden det at det er et meget udelikat syn for enhver forbigående, og at man ved at passere denne række når man skal ind og ud af gadedøren let kan blive tilsmurt, så har stuens beboere især på varme sommerdage, tilmed den ubehagelighed at en afskyelig stank af nogle af disse skarngemmer forbyder ham at nyde den smule friske luft som han ville kunne få i sine værelser ved at åbne vinduerne. Indsenderen ved godt at det i det mindste hos ham ikke er hans medbeboeres ønske at omtalte skal finde sted. Men hvad skal man vel gøre ved vore tiders forfinede tjenestepiger der ikke kan være bekendt at bringe urenligheden selv på vognene. Men uagtet de stedse klager om for lidt i løn, dog altid har penge nok både til stads og til at lønne opvartere når husfaderen slet ikke er at bringe dertil.


(Politivennen nr. 28, Løverdagen den 13. juli 1816, s. 423-424)